фотогалерея

Генадій Михайлович Чайченко (1936-1998), закінчив з відзнакою Київський університет ім.Т.Г.Шевченка у 1959 р. Працював в Інституті фізіології університету, потім викладачем на кафедрі біофізики КДУ, а з 1970 р. - на кафедрі фізіології людини і тварин на посаді доцента кандидатом біологічних наук, виконавши під керівництвом академіка П.Г.Богача у відділі загальної фізіології інституту фізіології дисертацію "Электрические свойства и сократительная деятельность гладких мышц тонкого кишечника". Але на кафедрі фізіології він спочатку разом з професором П.Д.Харченком, а потім самостійно приступив до вивчення проблем ВНД. В плані загальнокафедральної тематики, запропонованої П.Г.Богачем, Г.М.Чайченко основну увагу приділяє дослідженню участі гіпоталамічних структур і лімбічної системи в механізмах ВНД, разом з ним цими дослідженнями займаються аспіранти кафедри Албайне Понс і М. Ю. Макарчук. В 1985 році Г. М. Чайченко захистив докторську дисертацію "Функциональное значение структур лимбической системы мозга в поведенческих реакциях". Проте в подальшому напрямок його дослідницької роботи змінюється і набуває психофізіологічного характеру. На базі розробленої ним методики визначення психофізіологічного рейтингу у дорослих людей була розроблена і опробована комп'ютерна методика визначення психофізіологічної готовності дітей до навчання в школі.

Як викладач Г.М.Чайченко читав на біологічному факультеті і факультеті соціології і психології нормативні і спецкурси - фізіологія людини і тварин, фізіологія ВНД, зоопсихологія та порівняльна психологія, психофізіологія. Лекційний курс з психофізіології був розроблений Г.М.Чайченком і в 1993 році прочитаний в Київському університеті вперше. Загальний курс фізіології людини і тварин було вирішено розділити і до його викладання крім професорів Г.М.Чайченка та В.О.Цибенка залучено доцентів Л.Г.Томіліну та В.О.Мотузного.

Лекції Г.М.Чайченка були цікавими, насиченими численними прикладами з життя, результатів експериментів як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників. Велику увагу він приділяв поліпшенню самостійної роботи студентів, домігся, що кафедра стала провідною на факультеті у впровадженні модульно-рейтингової системи навчання. Видав ряд посібників для студентів-фізіологів і психологів. Зокрема, "Фізіологія вищої нервової діяльності" (1993), "Методичні розробки спецпрактикуму з фізіології ВНД для студентів-фізіологів і психологів" (1994) у співавторстві з доцентом Л.Г.Томіліною, "Фізіологія ВНД" англійською мовою (1998). Як уже було відмічено, він є співавтором підручника "Фізіологія людини і тварин" для вузів України.

Г.М.Чайченко виконував обов'язки голови спецради Д 01.01.10 по захисту докторських і кандидитських дисертацій Київського університету та був членом спецради Д 01.48.01 інституту психології. У 1995 році професора Г.М.Чайченка було обрано членом-кореспондентом АПН України по відділенню психології, вікової фізіології та дефектології.
Г.М.Чайченко раптово помер у 1998 році на 62 році життя.