logo

VI Міжнародна наукова конференція
"Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології"

Київ, 9-11 жовтня 2012року

Організаційний комітет

Остапченко Л.І., голова оргкомітету, директор ННЦ «Інститут біології», д.б.н., проф.
Макарчук М.Ю., співголова оргкомітету, завідувач кафедри фізіології людини і тварин, директор НДІ фізіології імені академіка Петра Богача ННЦ «Інститут біології», д.б.н., проф.
Мартинюк В.С., заступник голови оргкомітету, заступник директора ННЦ «Інститут біології» з наукової роботи, д.б.н., проф.
Горенко З.А., вчений секретар конференції, науковий співробітник НДІ фізіології імені академіка Петра Богача ННЦ «Інститут біології», к.б.н.
Бабан В.М., інженер І категорії НДІ фізіології імені академіка Петра Богача ННЦ «Інститут біології»
Вашека І.П., технічний секретар конференції, аспірантка кафедри фізіології людини і тварин ННЦ «Інститут біології»
Весельський С.П., старший науковий співробітник НДІ фізіології імені академіка Петра Богача ННЦ «Інститут біології», д.б.н., ст.н.с.
Вовкун Т.В., інженер ІІ категорії НДІ фізіології імені академіка Петра Богача ННЦ «Інститут біології»
Воробйова А.П., зав.навчальною лабораторією кафедри фізіології людини і тварин ННЦ «Інститут біології»
Грінченко О.А., молодший науковий співробітник НДІ фізіології імені академіка Петра Богача ННЦ «Інститут біології», к.б.н.
Зима І.Г., завідувач відділу фізіології мозку та психофізіології НДІ фізіології імені академіка Петра Богача ННЦ «Інститут біології», к.б.н., ст.н.с.
Карбовська Л.С., асистент кафедри фізіології людини і тварин ННЦ «Інститут біології, к.б.н.
Комаренко В.І., доцент кафедри фізіології людини і тварин ННЦ «Інститут біології, к.б.н.
Кравченко В.І., доцент кафедри фізіології людини і тварин ННЦ «Інститут біології, к.б.н.
Крижановський С.А., науковий співробітник НДІ фізіології імені академіка Петра Богача ННЦ «Інститут біології», к.б.н.
Куценко Т.В., доцент кафедри фізіології людини і тварин ННЦ «Інститут біології», к.б.н., доц.
Кушка О.Б., спеціаліст І категорії кафедри фізіології людини і тварин ННЦ «Інститут біології»
Лященко Т.П., доцент кафедри фізіології людини і тварин ННЦ «Інститут біології», к.б.н., доц.
Нурищенко Н.Є. завідувач відділу біофізики НДІ фізіології імені академіка Петра Богача ННЦ «Інститут біології», д.б.н., ст.н.с.
Пасічніченко О.М., доцент кафедри фізіології людини і тварин ННЦ «Інститут біології», к.б.н., доц.
Пелюх П.Ф., старший науковий співробітник НДІ фізіології імені академіка Петра Богача ННЦ «Інститут біології», к.б.н.
Трушина В.А., науковий співробітник НДІ фізіології імені академіка Петра Богача ННЦ «Інститут біології», к.б.н.
Федорчук С.В., науковий співробітник НДІ фізіології імені академіка Петра Богача ННЦ «Інститут біології», к.б.н.
Філімонова Н.Б., старший науковий співробітник НДІ фізіології імені академіка Петра Богача ННЦ «Інститут біології», к.ф.-м.н., ст.н.с.
Цапенко П.К., інженер І категорії НДІ фізіології імені академіка Петра Богача ННЦ «Інститут біології»
Чернінський А.О., науковий співробітник НДІ фізіології імені академіка Петра Богача ННЦ «Інститут біології», к.б.н.
Чікіна Л.В., провідний інженер НДІ фізіології імені академіка Петра Богача ННЦ «Інститут біології»
Штанова Л.Я., старший науковий співробітник НДІ фізіології імені академіка Петра Богача ННЦ «Інститут біології», к.б.н.
Янчук П.І., завідувач відділу «Фізіології кровообігу» НДІ фізіології імені академіка Петра Богача ННЦ «Інститут біології», д.б.н., ст.н.с.