logo

VI Міжнародна наукова конференція
"Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології"

Київ, 9-11 жовтня 2012року

Науковий комітет

Буко В.У. д.б.н., проф., Інститут фармакології і біохімії НАН Білорусі (м.Гродно)
Баскаков М.Б. д.б.н., проф., завідувач кафедри біофізики та функціональної діагностики Сибірського державного медичного університету (м.Томськ, Росія)
Веселовський М.С. д.б.н., академік НАНУ, Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця (м.Київ, Україна)
Жуков Д.А. д.б.н., проф., Інститут фізіології ім.І.П.Павлова РАН (м.Санкт-Петербург, Росія)
Воробйова Т.М. д.б.н., проф., Інститут неврології, психіатрії та наркології АМНУ (м.Харків, Україна)
Гарник Т.П. д.м.н., проф., директор комітету з питань народної та нетрадиційної медицини МОЗУ (м.Київ. Україна)
Дзержинський М.Е. д.б.н., проф., завідувач кафедри цитології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Україна)
Жолос О.В. д.б.н., проф., кафедра біофізики Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Україна)
Ільїн В.М. д.б.н., проф., Національний університет фізичного виховання і спорту (м.Київ, Україна)
Йолтухівський М.В. д.м.н., проф., Вінницький національний медичний університет ім.М.І.Пирогова (Україна)
Коробейніков Г.В. д.б.н., проф., Національний університет фізичного виховання та спорту (м.Київ, Україна)
Костерін С.О. д.б.н., проф., заст.директора Інституту біохімії ім.А.В.Палладіна НАНУ (м.Київ, Україна)
Коцан І.Я. д.б.н., проф., ректор Волинського національного університету ім.Лесі Українки, (м.Луцьк, Україна)
Кришталь О.О. д.б.н., академік НАНУ, директор Інституту фізіології ім.О.О.Богомольця (м.Київ, Україна)
Латанов А.В. д.б.н., проф., кафедра вищої нервової діяльності Московського державного університету (Росія)
Лизогуб В.С. д.б.н., проф., директор НДІ фізіології ім.М.Босого, Черкаський національний університет ім.Б.Хмельницького (Україна)
Макаренко М.В. д.б.н., Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця (м.Київ, Україна)
Манько В.В. д.б.н., проф., завідувач кафедри фізіології Львівського національного університету ім.Івана Франка (Україна)
Мірошніченко М.С. д.б.н., проф., кафедра біофізики Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Україна)
Настенко Є.А. д.б.н., Інститут серцево-судинної хірургії ім.М.М.Амосова АМНУ (м.Київ, Україна)
Плиска О.І. д.м.н., проф., завідувач кафедри фізіології і анатомії Національного педагогічного університету ім.М.П.Драгоманова (м.Київ, Україна)
Позур В.К д.б.н., проф., завідувач кафедри мікробіології та загальної імунології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Україна)
Радохонський М. декан факультету психології Жешувського університету (Польща)
Романенко О.В. д.б.н., проф., завідувач кафедри біології Національного медичного університету ім.О.О.Богомольця (м.Київ, Україна)
Руксенас О. проф., факультет природничих наук Вільнюського університету (Литва)
Сагач В.Ф. д.б.н., член-кор.НАНУ, Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця, (м.Київ, Україна)
Талаєва Т.В. д.м.н., Інститут кардіології ім.М.Д.Стражеска АМНУ (м.Київ, Україна)
Темур’янц Н.А. д.б.н., проф., Таврійський національний університет ім.В.І.Вернадського (м.Сімферополь, Україна)
Фекета В.П. д.б.н., проф., завідувач кафедри нормальної і патологічної фізіології Ужгородського національного університету (Україна)
Чуян О.М. д.б.н., проф., перший проректор Таврійського національного університету ім.В.І.Вернадського (м.Сімферополь, Україна)
Шевчук В.Г. д.м.н., проф., член-кор.АПНУ, завідувач кафедри нормальної фізіології Національного медичного університету ім.О.О.Богомольця (м.Київ, Україна)