Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених "Фізіологія: від молекул до організму"

20-21 жовтня 2011 року


 
 
 
 
 
 
 

Вимоги до оформлення тез

Тези надсилаються виключно шляхом заповнення форм, розміщених за цією адресою. Тези, надіслані електронною або регулярною поштою, не розглядаються. Для доступу до сторінки надсилання тез необхідно пройти реєстрацію (на цій сторінці).

Структура тез наступна:
 
Автори: прізвище та ініціали, максимум 160 символів (наприклад, Іванов І. І.)
НАЗВА ДОПОВІДІ: максимум 200 символів
Установи, де виконувалася робота: максимум 300 символів. Зауважте, що необхідно вказувати тільки назву установи (приміром, Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Відомості про її підрозділи (наприклад, біологічний факультет, кафедра фізіології людини і тварин) наводити не потрібно.
Адреса електронної пошти, яка буде вказана при публікації тез.
Секція конференції
Текст тез: максимум 2300 символів, включаючи проміжки між словами, символи перенесення рядка, нового абзацу та ін. У тексті не слід наводити посилання на літературу.
Увага! Система реєстрації тез не підтримує усі символи, які ви можете набрати у текстовому редакторі. Під час відправки тез уважно перечитайте текст на етапі підтвердження реєстрації і в разі необхідності внесіть відповідні зміни.
Для зазначення верхніх і нижніх індексів слід використовувати html-розмітку. Приміром, для того, щоб коректно відображалося Ca2+, необхідно у тексті тез зазначити Ca<sup>2+</sup>. Для відображення H2O потрібно написати H<sub>2</sub>O.
Ключові слова - максимум 100 знаків

Для довідок, будь-ласка, контактуйте з організаційним комітетом young_conf@biph.kiev.ua