Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених "Фізіологія: від молекул до організму"

20-21 жовтня 2011 року


 
 
 
 
 
 
 

Попередня програма конференції

Перший день (20 жовтня):

9:00 Реєстрація учасників
10:00 Відкриття конференції. Вступне слово директора Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця академіка О.О. Кришталя
10:15 Лекція д.б.н. Белана П.В. "Комбинирование оптических и биологических методов в современной молекулярной и клеточной биологии"
11:15 Cекція "Молекулярна і клітинна фізіологія" Головуючий – к.б.н. Максимюк О.П.
11:15 Sotnyk A. SPINAL CORD PROTEIN KINASE C BLOCKING ATTENUATES NOCICEPTIVE HYPERSENSITIVITY AND INCREASED Ca2+-PERMEABILITY OF AMPARS AT THE SYNAPSES IN DORSAL HORN NEURONS DURING PERSISTENT INFLAMMATION
11:30 Cеменова О.В. Дослідження активності каналів великої провідності в нейронах Пуркін’є мозочку щура
11:45 Котлярова А.Б. ЗАЛЕЖНІСТЬ АТФАЗНИХ АКТИВНОСТЕЙ ІЗОЛЬОВАНИХ ПЕРМЕАБІЛІЗОВАНИХ СЕКРЕТОРНИХ КЛІТИН ЗОВНІШНЬООРБІТАЛЬНОЇ СЛІЗНОЇ ЗАЛОЗИ ЩУРА ВІД КОНЦЕНТРАЦІЇ Ca2+ У СЕРЕДОВИЩІ
12:00 Перерва на каву
12:15 Тихомиров А.О.ОДЕРЖАННЯ АНТИТІЛ ДО КРИНГЛУ 1-3 ПЛАЗМІНОГЕНУ (АНГІОСТАТИНУ) ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ БІОМЕДИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ
12:30 Шепель О.А. АНАЛІЗ ЕКСПРЕСІЇ МРНК ФАКТОРА НЕКРОЗУ ПУХЛИНИ-Α В ОДИНИЧНИХ ООЦИТАХ МИШЕЙ В НОРМІ ТА В УМОВАХ АУТОІМУННОГО УШКОДЖЕННЯ ЯЄЧНИКІВ
12:45 Хомула Є. В. ДИНАМІКА КАЛЬЦІЄВИХ ТРАНЗИЄНТІВ, ВИКЛИКАНИХ ВИСОКОПОРОГОВИМИ ТА НИЗЬКОПОРОГОВИМИ КАЛЬЦІЄВИМИ СТРУМАМИ, В МАЛИХ НЕЙРОНАХ ДКГ ЩУРІВ
13:00 Cherkas V. P. Biophysical mechanisms of hippocalcin signaling in dendrites of hippocampal neurons
13:15 Обідня перерва
14:00 Відкриття секції "Фізіологія вісцеральних систем" Головуючий – д.м.н. Досенко В.Є.
14:15 Бесчасний С.П. ЦИТОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЛЕЙКОЦИТІВ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ В УМОВАХ СЛУХОВОЇ ДЕПРИВАЦІЇ
14:30 Gurianova V.L. MATURE TO IMMATURE MICRORNAS RATIO IN CULTURED RAT CARDIOMYOCYTES UNDER ANOXIA-REOXYGENATION
14:45 Дорофеєва Н.О. ВПЛИВ СІРКОВОДНЮ НА МІТОХОНДРІАЛЬНЕ ДИХАННЯ СЕРЦЯ НОРМОТЕНЗИВНИХ ЩУРІВ І ЗІ СПОНТАННОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ
15:00 Жуковська А. С. ВПЛИВ Ω-3 ПОЛІНЕНАСИЧЕНИХ ЖИРНИХ КИСЛОТ НА СТРУКТУРНІ ЗМІНИ КОННЕКСИНУ-43 ПРИ СТРЕПТОЗОТОЦИН-ІНДУКОВАНОМУ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ
15:15 Зинченко А.А. ЭФФЕКТЫ ДЕГАЗАЦИИ КРОВИ IN VITRO
15:30 Козьякова М. ВПЛИВ АЗИТРОМІЦИНУ НА ТРАНСПОРТ ВОДИ ТА ЕЛЕКТРОЛІТІВ ЧЕРЕЗ ЕПІТЕЛІЙ ТОВСТОЇ КИШКИ ЩУРІВ
15:45 Пашевін Д.О. ЗМІНИ ЕКСПРЕСІЇ ГЕНІВ У АУТОФАГІЧНИХ КАРДІОМІОЦИТАХ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТОДИКИ SINGLE-CELL RT-PCR В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ
16:00 Семенихіна О.М. МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ СІРКОВОДНЮ НА Сa2+-ІНДУКОВАНЕ ВІДКРИВАННЯ МІТОХОНДРІАЛЬНОЇ ПОРИ У СЕРЦІ ДОРОСЛИХ І СТАРИХ ЩУРІВ
16:15 Добровольський Ф.В. ЧИ Є „МІТОХОНДРІАЛЬНИЙ ФАКТОР” МАРКЕРОМ УТВОРЕННЯ МІТОХОНДРІАЛЬНИХ ПОР?
16:30 Постерна сесія
18:30 Дружня вечірка

Другий день (21 жовнтя):

10:00 Лекція проф., д.б.н. Шуби Я.М. "TRP канали і рак: який між ними зв’язок?"
11:00 Секція "Нейрофізіологія". Головуючий – к.б.н. Тарасенко О.М.
10:00 Boldyriev O. T-TYPE CALCIUM CHANNELS IN BRAIN CORTEX – NOVEL FUNCTION?
11:15 Майстренко А.М. РОЛЬ ФАКТОРІВ ІНДУКОВАНИХ ГІПОКСІЄЮ У НЕЙРОПРОТЕКТОРНИХ МЕХАНІЗМАХ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ІШЕМІЧНОГО УШКОДЖЕННЯ НА КУЛЬТИВОВАНИХ ЗРІЗАХ ГІПОКАМПУ
11:30 Перерва на каву
11:45 Мамонтов С.М. Модуляція гальмівної передачі у моторній корі при виконанні рефлексу на комплекс подразників
12:00 Павлович О. С. ЗМІНИ В ТЕТА-ДІАПАЗОНІ ЕЕГ ПРИ СПРИЙНЯТТІ ТА ВІДТВОРЕННІ РИТМІЧНИХ ПАТЕРНІВ З РІЗНОЮ ВИСОТНІСТЮ У ЖІНОК
12:15 Телька М.В. УТВОРЕННЯ СИНАПТИЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ НЕЙРОНАМИ ПЕРВИННОЇ КУЛЬТУРИ ВШГ
12:30 Тымченко С.Л. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА ДЕТЕЙ ИЗ ПРОМЫШЛЕННЫХ РЕГИОНОВ УКРАИНЫ
12:45 Чернінський А. О. ПЕРЕБУДОВИ ЕЕГ ЛЮДИНИ ПРИ ВИКОНАННІ ДІЯЛЬНОСТІ З РІЗНИМ СТУПЕНЕМ ІНФОРМАЦІЙНОЇ НАСИЧЕНОСТІ
13:00 Закриття конференції та нагородження переможців
14:00 Пішохідна екскурсія по центру Києва

Вимоги до доповідей

Вимоги до усних доповідей. Регламент усних доповідей – 12 хвилин (8 хвилин на доповідь, 4 хвилини на запитання). Всі усні доповіді повинні супроводжуватися презентаціями (зробленими у Microsoft Office PowerPoint), які необхідно подати відповідальній за проектор особі перед початком роботи відповідної секції.

Оформлення постеру. Розмір постеру повинен бути 84,0 х 59,4 см (формат А-1, горизонтально). Кожен постер має містити: назву, П.І.П. автора (авторів), адреси авторів (включаючи е-mail). Ця інформація має бути вказана у верхній частині постеру подібно оформленню шапки тез (назва повинна бути помітною та такою, щоб її було легко прочитати). Постери вивішуються вранці першого дня конференції та залишаються до кінця постерної сесії, під час якої всі учасники мають стояти біля своїх постерів для оцінювання їх комісією.