logo

Вимоги до оформлення тез

Загальні положення

Досвід показує, що автори гарних досліджень іноді описують їх настільки плутано в тезах, що Програмний комітет вимушений їх відхиляти. Тому нагадуємо основні рекомендації:

* Тези на конференції це не план курсової  роботи і не список основних положень. Тези – це  маленька, але  амбітна і самодостатня стаття!
* Назва. Не бійтеся конкретних і простих назв. Не варто намагатися впхнути у назву весь перший абзац своєї роботи.  З гарної назви відразу зрозуміло, про що піде мова. Назва має відповідати змісту.
* Структура. Тези мають чітку структуру, що дозволяє читачу легко їх читати.
Вступ. Перші 1-2 речення описують контекст і актуальність дослідження і пояснюють незнайомому з темою читачу, в чому сутність досліджуваної проблеми і чому підхід до неї автора новий і оригінальний. Іншими словами, у вступі потрібно відповістити на просте запитання: «Чому те, що я буду писати далі, важливо». (Вступ не має  перевищувати 2-3 речень і не повинен містити зміст усіх робіт,  які були коли-небудь написаних на вашу тему. Погане введення – те, що займає дві третини усього тексту та містить загальні слова про важливість тієї конкретної науки, якою ви займаєтеся  («Фізика – це найважливіша з природознавчих наук, основа техніки!»).  Тобто,  вступ має бути чітким, конкретним і маленьким.) Мета, завдання. З наступних 1-2 речень читач має зрозуміти, якою була мета досліджень і яким чином її досягали. Необов’язково писати "метою дослідження було визначити (роль шоколаду при ожирінні), а завданнями – ..."; натомість краще спростити: "щоб визначити (роль шоколаду в патогенезі ожиріння) ми взяли....".
Методи, об’єкти дослідження. Декілька речень має бути присвяченими об’єктам дослідження і методам. Якщо методи загальновідомі (ПЛР, петч-клемп, ЕЕГ, тощо), треба лише перелічити їх і вказати, з якою метою вони використовувалися ("Кількість білку вимірювали спектрофотометрично") . Якщо є певна модифікація, то необхідно її коротко зазначити.
Результати. Основна частина тез описує результати так, щоб було зрозуміло, які саме нові дані отримано і яким чином, як оцінювалася їхня статистична значимість – щоб читач міг уявити, що саме робилося і як. Результати мають бути коротко проаналізованими, щоб було ясно, чи вирішують вони задачі, поставлені дослідником.
Висновки. У висновках (1-2 речення) автор має пояснити, яке значення його результатів, чи підтверджено його гіпотезу, яку було окреслено на початку тексту. У висновку не має бути нових положень або прикладів: він підбиває підсумок уже написаній роботі.
І останнє: не чекайте останньої ночі напередодні дедлайну. Тези на конференцію приймають через автоматичну систему, то саме в останню ніч саме у вас що-небудь може трапитися: зависне під напливом бажаючих сайт; вилетить інтернет; в 23.59 ви примудритеся прикріпити не той файл... Загалом, краще не тягти й спокійно відправити роботу хоча б за 1 день до дедлайну.

Процес реєстрації тез

Тези надсилаються виключно шляхом заповнення форм, розміщених за цією адресою. Тези, надіслані електронною або регулярною поштою, не розглядаються. Для доступу до сторінки надсилання тез необхідно пройти реєстрацію (на цій сторінці).

Один зареєстрований учасник може відправити кілька тез. За публікацію кожних тез сплачується оргвнесок.

Структура тез

Автори: прізвище та ініціали, максимум 160 символів (наприклад, Іванов І. І.)
Назва доповіді: максимум 200 символів
Установи, де виконувалася робота: максимум 200 символів. Зауважте, що необхідно вказувати тільки назву установи (приміром, Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Відомості про її підрозділи (наприклад, ННЦ "Інститут біології", кафедра фізіології людини і тварин) наводити не потрібно.
Адреса електронної пошти: цю адресу буде опубліковано у збірці тез
Текст тез: максимум 2200 символів, включаючи проміжки між словами, символи перенесення рядка, нового абзацу та ін. У тексті не слід наводити посилання на літературу.
Увага! Система реєстрації тез не підтримує усі символи, які ви можете набрати у текстовому редакторі. Під час відправки тез уважно перечитайте текст на етапі підтвердження реєстрації і в разі необхідності внесіть відповідні зміни.
Для зазначення верхніх і нижніх індексів слід використовувати html-розмітку. Приміром, для того, щоб коректно відображалося Ca2+, необхідно у тексті тез зазначити Ca<sup>2+</sup>. Для відображення H2O потрібно написати H<sub>2</sub>O.
В тексті тез не потрібно наводити посилання на літературні джерела, малюнки або формули.

Реєстрація тез здійснюється за три кроки

Крок 1: заповнення форм на сайті
Крок 2: перегляд інформації у тому вигляді, як воно буде зберігатися в базі даних
Крок 3: завершення реєстрації, після якого ви отримаєте електронного листа із посиланням на сторінку з вашими тезами

Якщо після реєстрації тез ви помітили неточності, можете написати нам про це електронною поштою або зареєструвати нові тези (в базі даних залишиться найбільш нова версія).Усі зміни в тезах можливі тільки до 2 серпня 2012 року.

Приклад оформлення тез

Іванов І. І., Петров П. П.
Роль окситоцину у скороченні гладеньких м’язів
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ivanov@knu.ua
Відомо, що...

Використано поради для написання тез із сайту Ігнатенко Вікторії Михайлівни, за що їй величезна подяка!